Dampopen folie voor de buitenzijde, koude kant.

De damp-open bouwfolie van SO­LI­TEX MEN­TO kun­nen op het dakhout, onder de dakpannen als on­der­dak­baan toe­ge­past worden. De­ folie ver­hin­de­rt dat kou­de bui­ten­lucht door de con­struc­tie stroomt en zor­gt zo voor een op­ti­ma­le wer­king van de ther­mi­sche iso­la­tie.

2 Producten